Βυζαντινή Μουσική-Αξιολόγηση


Project Title:

i-Treasures: Intangible Treasures – Capturing the Intangible Cultural Heritage and Learning the Rare Know-How of Living Human Treasures

Contract No:

FP7-ICT-2011-9-600676

Instrument:

Large Scale Integrated Project (IP)

Thematic Priority:

ICT for access to cultural resources

Start of project:

1 February 2013

Duration:

48 months

 

 


Υπάρχουν 33 ερωτήσεις σε αυτό το ερωτηματολόγιο