Διαχειριστής Web Platform

Εργαστήριο Τεχνολογία Πολυμέσων και Γραφικά Υπολογιστών

Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ελλάδα
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθ. Αθανάσιος Μανιτσάρης
Email: ltmi@uom.edu.gr
Τηλ.: +302310891898, +302310891727, Fax: +302310891899