Συντονιστής Project

Δρ Νίκος Γραμμαλίδης (Συντονιστής Project)
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Researcher C
Email: ngramm@iti.gr
Τηλ. : +30-2310-464160 (εσωτ. 112)
Νικόλαος Γραμμαλίδης προσωπική ιστοσελίδα CERTH - ITI

Δρ Κοσμάς Δημητρόπουλος Kosmas Dimitropoulos (Αναπληρωτής Συντονιστής Project)
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μεταδιδακτορικός ερευνητής
Email: dimitrop@iti.gr
Τηλ. : +30-2310-464160 (εσωτ. 115)
Κοσμάς Δημητρόπουλος προσωπική ιστοσελίδα CERTH - ITI