Ο χορός της Βαλονίας

Οι παραδοσιακοί χοροί της Βαλονίας είναι ουσιαστικά χοροί που προέρχονται από τον 18ο, 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα και ασκείται στην περιοχή της Βαλλονίας στο Βέλγιο. Αρχικά αυτοί οι χοροί χορεύονταν σε δημοφιλής χορούς στα χωριά, αλλά σχεδόν εξαφανίστηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα. Λίγα είναι τα άτομα και οι ομάδες ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τη διατήρηση και τη διαιώνηση της άυλης κληρονομιάς και για αυτό πραγματοποιούν χορούς «συλλογές» με δική τους πρωτοβουλία, παίρνοντας συνέντευξη από μεγαλύτερους ανθρώπους, οι οποίοι συνήθιζαν να εκτελούν τον χορό αυτό και ως εκ τούτου ήταν οι ζωντανοί αντιπρόσωποι αυτής της κληρονομιάς, ή βρίσκοντας πληροφορίες από σημειωματάρια των «ménétriers» (ηγέτες χορού) οι οποίοι συνήθιζαν να πηγαίνουν σε τοπικές εκδηλώσεις (γάμους, κτλ.) και σε χωριά για να παίξουν μουσική και να ζωντανέψουν του παραδοσιακούς χορούς.

Οι παραδοσιακοί χοροί της Βαλλονίας είναι κυρίως ανασυνθέσεις ή χοροί που κληρονομούνται από κάποιους μεγαλύτερους χορευτές μέσα από αυτές τις μεμονωμένες συλλογές χορού. Παραδοσιακές ομάδες χορού από τότε εξασκούν και διδάσκουν αυτούς τους χορούς, διαιωνίζοντας την παράδοση των λαϊκών, κοινοτικών και κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, που είναι στο κέντρο αυτών των παραδοσιακών χορών. Όλοι οι παραδοσιακοί χορευτές είναι ερασιτέχνες χορευτές (όχι επαγγελματίες) , με διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας. Κάθε ομάδα χορού βασίζεται σε έναν ή περισσότερους ειδικούς, οι οποίοι έχουν κληρονομήσει τις γνώσεις τους από τους παραδοσιακούς Βαλλονιακούς χορούς από μεμονωμένες συλλογές χορού ή από μεγαλύτερους ηλικιακά ειδικούς. Επί του παρόντος υπάρχουν περίπου τριάντα τοπικές ομάδες χορού στο Βέλγιο. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν επίσημες παραδοσιακές σχολές χορού, οι Βαλλονιακοί χοροί συνήθως διδάσκονται στις τοπικές χορευτικές ομάδες. Οι χοροί συνήθως εξασκούνται στις πρόβες των χορευτικών ομάδων κατά τη διάρκεια όλου του έτους, και οι περισσότερες ομάδες χορού τους εκτελούν κατά διαστήματα σε τοπικές εκδηλώσεις, παραδοσιακλα φεστιβάλ χορού στο Βέλγιο ή στο εξωτερικό, ή σε λαϊκούς χορούς που διοργανώνονται από διαφορετικές ομάδες χορού.

Οι παραδοσιακοί χοροί της Βαλλονίας είναι κυρίως χοροί ζευγών, οι οποίοι χορεύονται από τουλάχιστον τέσσερα ζευγάρια, χωρίς ανώτατο όριο στον αριθμό των συμμετεχόντων. Μερικοί από τους κύριους Βαλλονιακούς χορούς ονομάζονται « passe-pied », « maclotte », « scottish », « amoureuse », « allemandes », « mazurka », « polka », « quadrilles », « valse ». Εκτελούνται με μερικές διαφορές σύμφωνα με τις πηγές γνώσεις της ομάδας χορού και ανάλογα με την περιοχή.