Σύγχρονος χορός

 Ο σύγχρονος χορός εμφανίσθηκε στα μέσα του 20ου αιώνα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο άρχισε να γίνεται όλο και πιο δημοφιλές μεταξύ των επαγγελματιών χορευτών. Κατά την προέλευση του σύγχρονου χορού υπάρχουν ονόματα όπως Martha Graham, Merce Cunningham, Trisha Brown, κτλ. Είναι πλέον ένα από τα πιο αντιπροσωπευόμενα είδη χορού μεταξύ των επαγγελματικών χορευτών. Συνίσταται για την εξερεύνηση της συνολικής δυνατής μετακίνησης του σώματος, και δε δεσμεύεται από τα καθορισμένα πρότυπα. Ο σύγχρονος χορός ως εκ τούτου καλύπτει ένα πολύ ευρύ φάσμα κινήσεων. Ο σύγχρονος χορός έχει αρχικά αναπτυχθεί στην τεχνική βάση των κλασικών και σύγχρονων τεχνικών χορού, και έχει εξελίσσεται συνεχώς από την προέλευση. Κάθε σύγχρονος χορευτής επηρεάζεται από διαφορετικές πηγές έμπνευσης, και από τις εμπειρίες του. Οι μορφές του σύγχρονου χορού αναφέρονται συχνά σε ονόματα χορευτών και χορογράφων από τους οποίους προέρχονται εξ αρχής.

Ο σύγχρονος χορός είναι πολύ διαφορετικός ενώ η εκτέλεση είναι ριζικά διαφορετική σύμφωνα με τον χορευτή. Συλλογές όπως το πρόγραμμα DANCERS! μπορεί να δώσει μία ιδέα της ποικιλομορφίας του σύγχρονου χορού.