Σενάριο Εφαρμογής 2: Παραδοσιακός Χορός

Μελέτη Περίπτωσης 2: Παραδοσιακός Χορός

Η μελέτη περίπτωσης χορού εστιάζει σε δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης: τον σύγχρονο χορό και τον παραδοσιακό χορό . Ο χορός είναι μία άυλη τέχνη, καθώς δημιουργείται από την κίνηση του σώματος του εκτελεστή. Ο χορός μεταφέρει διαφορετικά μηνύματα ανάλογα με το είδος, και επικεντρώνεται στην αισθητική ή στην καλλιτεχνική άποψη (σύγχρονος χορός, μπαλέτο), στην κουλτούρα και τις κοινωνικές πτυχές (λαϊκός χορός, παραδοσιακός χορός), στην αφήγηση μιας ιστορίας (συμβολικοί χοροί), πνευματικές έννοιες (στροβίλισμα δερβίσηδων) , κτλ. Σύμφωνα με το είδος χορού, την ακρίβεια της κίνησης και τον τρόπο που εκτελείται (αναφέρεται ως «ποιότητα κίνησης») θα είναι ανώτατης σπουδαιότητας (σύγχρονος χορός), ή θα είναι δευτερεύον, καθώς μόνο η λειτουργική κίνηση θα έχει σημασία (οι περισσότεροι παραδοσιακοί χοροί). Κάποιοι χοροί επίσης έρχονται με επιπλέον αξεσουάρ όπως είναι τα κοστούμια ή τα μουσικά όργανα, τα οποία αποτελούν μέρος της εκτέλεσης και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθώς τροποποιούν και επηρεάζουν τις κινήσεις του σώματος. Το επίπεδο λεπτομέρειας των κινήσεων που πρέπει να ληφθεί υπόψη προκειμένου να «συλλάβει» και να είναι σε θέση να μάθει ένα συγκεκριμένο είδος χορού θα ποικίλει σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα πάντα με την συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης. Ως εκ τούτου, τα δύο σενάρια που εξετάστηκαν στη μελέτη περίπτωσης χορού, αντιμετωπίζουν διαφορετικά επίπεδα λεπτομερειών για την καταγραφή των κινήσεων και ανάλυση :

1. Σύγχρονος χορός: Ο σύγχρονος χορός εκτελείται από επαγγελματίες χορευτές, οι οποίοι αναζητούν την αισθητική και την έκφραση συναισθημάτων μέσω του τρόπου που χορεύουν. Γι’ αυτό το είδος χορού, δε θέλουμε να συλλάβουμε μόνο τις λειτουργικές κινήσεις (σειρά, flip, κτλ) αλλά επίσης και την ποιότητα της κίνησης. Η χρήση της οπτικής καταγραφής κίνησης μας δίνει τη δυνατότητα να καταγράψουμε με ακρίβεια το στυλ των χορευτών. Οι λεπτομέρειες για την ποιότητα της κίνησης θα χρησιμοποιηθούν αργότερα για την ταξινόμηση των χορευτών και θα επιτρέψουν σε μία ευφυή βάση δεδομένων να ξεφυλλίσει τους καταγεγραμένους χορούς βάσει του ποιοτικού κριτηρίου κινήσεων. Θα αναπτυχθούν έτσι προοπτικές βασισμένες στις συνεντεύξεις με σύγχρονους χορογράφους. Η ποιοτική ανάλυση κίνησης θα χρησιμοποιηθεί επίσης στην εφαρμογή μάθησης για να αξιολογεί πως ένας ανεκπαίδευτος χορευτής μπορεί να εκτελέσει τις ίδιες κινήσεις με έναν επαγγελματία χορευτή.

Εικόνα 1: Ο σύγχρονος χορός εκτελείται από επαγγελματίες χορευτές

 


2. Παραδοσιακοί Χοροί: Αυτή η σπάνια γνώση χορού αποτελείται από μοτίβα κίνησης που πρέπει να αναπαράγονται σε ρυθμό με τη μουσική και τους υπόλοιπους εκτελεστές, αλλά οι λεπτομέρειες για το πως η κίνηση εκτελείται είναι λιγότερο σημαντικές συγκριτικά με την ίδια την κίνηση. Οι παραδοσιακοί χοροί μπορούν να βρεθούν σε όλο τον κόσμο και είναι έντονα συνδεδεμένοι με την τοπική ταυτότητα και την κουλτούρα. Η τεχνογνωσία των παραδοσιακών χορών επιβιώνει σε τοπικό επίπεδο μέσω μικρών ομάδων ανθρώπων που μαζεύονται για να μάθουν, να εξασκηθούν και να διατηρήσουν αυτούς τους παραδοσιακούς χορούς. Ο σκοπός αυτής της περίπτωσης χρήσης είναι να προσφέρει μία πλατφόρμα εκμάθησης ανοιχτή σε κάθε παραδοσιακό χορό, τη διατήρηση και προβολή αυτής της ΑΠΚ, η οποία επιτρέπει σε όποιον θέλει να μάθει χωρίς τη φυσική παρουσία του ,στον χώρο που ασκούνται οι παραδοσιακοί χοροί. Για αυτούς τους χορούς, τα κοστούμια, ή τα πιθανά αξεσουάρ είναι μέρος της εκτέλεσης και δεν μπορούν να αφαιρεθούν ή να τροποποιηθούν για να διευκολυνθεί η καταγραφή. Το αδρανές σύστημα σύλληψης κίνησης του Πανεπιστημίου Mons (UMONS) μαζί με τον τρισδιάστατο αισθητήρα κινήσεων της Microsoft Kinect θα μας επιτρέψει να συλλάβουμε την εκτέλεση με την ελάχιστη δυνατή διατάραξη. Το στυλ των παραδοσιακών χορών από διαφορετικές περιοχές θα μελετηθεί και θα συγκριθεί, μαζί με την ομοιότητα των προτύπων που βρίσκονται σε διαφορετικούς παραδοσιακούς χορούς. Ανάλογα με τον βαθμό ακρίβειας της κίνησης που πρέπει να ληφθεί υπόψη και τους περιορισμούς που τίθενται, θα διερευνηθεί διαφορετικός τύπος αισθητήρων :

i) Οπτική Σύλληψη Κίνησης: η οπτική σύλληψη κίνησης είναι η πιο ακριβής τεχνική σύλληψης κίνησης, αλλά είναι επίσης η πιο ακριβή και η πιο περιοριστική. Η περιοχή σύλληψης περιβάλλεται από κάμερες και αντανακλαστικούς δείκτες, οι οποίοι δένονται με ταινία στο σώμα του εκτελεστή. Οι δείκτες αυτοί παρακολουθούνται από κάμερες και η θέση τους μέσα στον τρισδιάστατο χώρο μπορεί να γίνει γνωστή από την ακρίβεια του υπό – χιλιοστόμετρου.

ii) Αδρανής Σύλληψη Κίνησης: οι αδρανείς αισθητήρες που συνδέονται με τα άκρα μπορούν να εντοπίσουν τις γωνίες μεταξύ των τμημάτων του σώματος. Αυτό το σύστημα σύλληψης κίνησης είναι λιγότερο ακριβές αλλά είναι πολύ σταθερό και δεν χρειάζεται κάμερες ή ειδικές συνθήκες φωτισμού γύρω από την περιοχή της σύλληψης κίνησης. Επιπλέον, δεδομένου ότι δεν συνδέεται με την όραση, είναι το μόνο σύστημα που θα είναι σε θέση να συλλάβει την κίνηση των ποδιών κάτω από μία φούστα.

iii) Κάμερες Βάθους: οι κάμερες βάθους, όπως το Microsoft Kinect μπορεί να εντοπίσει την ένταση των εκτελεστών, και σύμφωνα με τα ρούχα του, εξάγεται εντοπισμός του σκελετού. Αυτό το σύστημα είναι πολύ φθηνό, αλλά τα δεδομένα που συλλαμβάνονται είναι θορυβώδη και μερικές περιστροφές ή μέρη του σώματος δεν μπορούν να καταγραφούν (ειδικά όταν δύο χορευτές αλληλεπιδρούν).

 


Οι τρεις κύριοι στόχοι αυτής της μελέτης περίπτωσης είναι :

  • Η ανάπτυξη και η μελέτη μεθόδων για την σύλληψη των ΑΠΚ προσαρμοσμένη στις δύο περιπτώσεις χρήσης μας, σύγχρονοι και παραδοσιακοί χοροί, καθώς και η χρήση τους για τον εμπλουτισμό των πόρων του χορού ΑΠΚ που είναι διαθέσιμο στο κοινό.

  • Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για την αξιολόγηση της ποιότητας της κίνησης, για τη μελέτη της επίδρασης της προσωπικότητας και της κουλτούρας στην παραγωγή κίνησης, και τα εργαλεία για την σύγκριση των κινήσεων χορού μεταξύ τους (επαγγελματίες έναντι μαθητών, παραδοσιακοί χοροί από διαφορετικές χώρες, προσωπικό στυλ των διαφόρων σύγρονων χορευτών, κτλ) .

  • Παραγωγή νέων μεθόδων και διεπαφών για να τη διδασκαλία και την εκμάθηση των χορών, δίνοντας σε τοπικές ομάδες χορού μία πλατφόρμα για την συντήρηση της γνώσης τους σε ένα ευρύτερο επίπεδο και για να μπορέσουν οι νέοι μαθητές που δε θα μπορούσαν αλλιώς.