Αξιολόγηση πλατφόρμας

WP7 : Technical Assessment and evaluation

Task 7.3 - Case studies evaluation 

USE CASES EVALUATION PROTOCOL *(Please check also Further Details at bottom)

Online Questionnaires:

Evaluation of the Web Platform and Contemporary Music Composition use case

Aξιολόγηση του δικτυακού τόπου και την υποπερίπτωση της Σύνθεσης Σύγχρονης Μουσικής

Evaluation of the Web Platform and the Byzantine music use case

Aξιολόγηση του δικτυακού τόπου και την υποπερίπτωση της Βυζαντινής Μουσικής

Evaluation of the Web Platform and the Human Beat Box (HBB) use case

Evaluation of the Web Platform and the Tsamiko Dance use case

Aξιολόγηση του δικτυακού τόπου και την υποπερίπτωση του Τσάμικου

Evaluation of the Web Platform and the Calus Dance  use case

Αξιολόγηση του δικτυακού τόπου και την υποπερίπτωση του χορού Calus

Evaluation of the Web Platform and the Salsa Dance use case

Αξιολόγηση του δικτυακού τόπου και την υποπερίπτωση του χορού Salsa

Evaluation of the Web Platform and the Pottery use case

Αξιολόγηση του δικτυακού τόπου και την υποπερίπτωση της Αγγειοπλαστικής

Αξιολόγηση του δικτυακού τόπου και την υποπερίπτωση της Αγγειοπλαστικής(PotteryMaster)

Αξιολόγηση του Generic Game και του εργαλείου ITGD

Download questionnaires  (*.doc)

Evaluation of the Web Platform and Contemporary Music Composition use case

Aξιολόγηση του δικτυακού τόπου και την υποπερίπτωση της Σύνθεσης Σύγχρονης Μουσικής

Evaluation of the Web Platform and the Byzantine music use case

Aξιολόγηση του δικτυακού τόπου και την υποπερίπτωση της Βυζαντινής Μουσικής

Evaluation of the Web Platform and the Human Beat Box (HBB) use case

Evaluation of the Web Platform and the Tsamiko Dance use case

Aξιολόγηση του δικτυακού τόπου και την υποπερίπτωση του Τσάμικου

Evaluation of the Web Platform and the Calus Dance  use case

Aξιολόγηση του δικτυακού τόπου και την υποπερίπτωση του χορού Calus

Evaluation of the Web Platform and the Salsa Dance use case

Aξιολόγηση του δικτυακού τόπου και την υποπερίπτωση του χορού Salsa

Evaluation of the Web Platform and the Pottery use case

Αξιολόγηση του δικτυακού τόπου και την υποπερίπτωση της Αγγειοπλαστικής

Αξιολόγηση του δικτυακού τόπου και την υποπερίπτωση της Αγγειοπλαστικής(PotteryMaster)

Αξιολόγηση του Generic Game και του εργαλείου ITGD

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Task 7.4 - Technical assessment of the system

TECHNICAL ASSESSMENT PROTOCOL *  (Please check also Further Details at bottom)

Online Questionnaires:

Evaluation of the Extensibility of the Web Platform  (for  Focus Group Members)

Questionnaire for the Overall Assessment of the System (Based on Non-Functional Requirements)

Questionnaire for the Assessment of the Main Technical Indices  (Based on Functional Requirements)

Download questionnaires  (*.doc)

Evaluation of the Extensibility of the Web Platform  (for  Focus Group Members)

 Questionnaire for the Overall Assessment of the System (Based on Non-Functional Requirements)

 Questionnaire for the Assessment of the Main Technical Indices  (Based on Functional Requirements)

 

 * Further Details  for Evaluation Task 7.3 and Task 7.4