Προέλευση και παρούσα διάχυση

Όσον αφορά την προέλευση των Canto a Tenore, πολλοί άνθρωποι στη Σαρδηνία τη διεκδικούν ως μητρική και χρονολογούνται από την Νουραγική εποχή (Delpiano, 1994, Bandinu, 2006). Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχουν αξιόπιστα και αποτελεσματική ιστορικά στοιχεία για να στηρίξουν αυτόν τον θρύλο. Τα πρώτα έγγραφα, στα οποία μια πρακτική τραγουδιού παρόμοια με την Cantu a Tenore, περιγράφεται, χρονολογούνται από τα τέλη του 18ου και στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα (Madau, 1997 ed. Or. 1787; D'Austria-Este, 1993 ed. or 1812, Angius, 1938/39, Spano, 1840).

Σχήμα 1 - Προμετωπίδα του βιβλίου «Le Armonie de \ 'Sardi" από τον Matteo Madau (1787)

 

Διάχυση στο παρόν παρατηρείται για την πλειοψηφία στο κεντρικό τμήμα βόρεια του νησιού, ιδίως, στις υποπεριοχές που ονομάζονται Barbagia και Baronia, όπου υποτίθεται ότι η Cantu a Tenore  προέρχεται. Αυτή τη στιγμή 42 ομάδες έχουν καταχωρηθεί (Pilosu, 2012). Κάθε χωριό έχει τις δικές του μελωδίες ( "MODAS") και ιδιόμορφο στυλ τραγουδιού. Το ρεπερτόριο σε μερικά χωριά με πλούσια και φημισμένη παράδοση - όπως Bitti, Orgosolo, Orune, Orosei και μερικά άλλα - είναι επίσης γνωστό και έξω από τα ίδια τα χωριά. Η διάδοση της πρακτικής της Cantu a Tenore  σε άλλα μέρη της Σαρδηνίας, έξω από το νησί, στην Ιταλία και στο εξωτερικό, είναι ένα πολύ πρόσφατο γεγονός και οφείλεται κυρίως σε μετανάστες από τη Σαρδηνία και / ή σε μεμονωμένους τραγουδιστές ή ερευνητές.

Σχήμα 2 - Περιοχή διάχυσης των τεσσάρων τραγουδιστών στη  Σαρδηνία