Διδασκαλία και πρακτική εκμάθηση

Το τραγούδι a tenore μεταδίδεται προφορικά. Παραδοσιακά, δεν προβλεπόταν καμία επίσημη διαδικασία μάθησης, το να μάθει κάποιος να τραγουδά επιτυγχάνονταν μέσα από την εξάσκηση, συνήθως μαζί με τους συμμαθητές, κοιτάζοντας και ακούγοντας τους παπούδες και υπό την καθοδήγησή τους. Τα τελευταία χρόνια, οι εγγραφές ήχου καθώς και η ζωντανή εξάσκηση έχουν παίξει έναν σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό των νέων τραγουδιστών. Επιπλέον, τοπικά «σχολεία» ενός τραγουδιών a tenore έχουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, αποτελέσει εφαλτήριο για κάποιους τραγουδιστές και ομάδες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι δάσκαλοι σε αυτά τα "σχολεία" είναι συνήθως ώριμοι και έμπειροι τραγουδιστές, αλλά χωρίς επίσημη μουσική εκπαίδευση, και ότι η διαδικασία κατάρτισης που καλλιεργείται στα σχολεία μοιάζει περισσότερο με μια άτυπη διδασκαλία / μαθησιακή δραστηριότητα παρά σαν οργανωμένή και βασισμένη στη θεωρία διαδικασία

 

Εικόνα 1 - Παιδιά ακούνε Canto a Tenore