Βυζαντινή Μουσική

Η βυζαντινή μουσική είναι η μουσική της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αποτελούμενη στα ελληνικά κείμενα ως εθυποτυπική, εορταστική, ή εκκλησιαστική μουσική . Η έρευνα έχει αποδείξει ότι η βυζαντινή μουσική έχει τις ρίζες της στην αρχαία ελληνική μουσική και παρόλο που δεν έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως απειλούμενη ΑΠΚ, υπάρχει ο κίνδυνος ότι ορισμένες μορφές των Βυζαντινών Ύμνων θα μπορούσαν να χαθούν χωρίς καμία προληπτική δράση .

Εικόνα 1: Η Βυζαντινή Μουσική είναι εθυμοτυπική, εορταστική, ή εκκλησιαστική μουσική.