Σενάριο Εφαρμογής 1: Παραδοσιακό Τραγούδι

Σενάριο Εφαρμογής 1 : Παραδοσιακό Τραγούδι

Το σενάριο εφαρμογής για το τραγούδι έχει να κάνει με έναν αριθμό παραδοσιακών Ευρωπαικών τεχνικών τραγουδιού της UNESCO Απογραφή της 'Aυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς που έχουν ανάγκη από επείγουσα προστασία. Επιλεγμένα τραγούδια είναι το ''cantu in paghjella'' της Κορσικής (Γαλλία), το ''canto a tenore'' πνευματικό ποιμενικό τραγούδι από την Σαρδηνία (Ιταλία), και οι βυζαντινοί ύμνοι από το όρος 'Αθως (Ελλάδα). Αυτά τα τραγούδια τείνουν να εκτελούνται σε γιορτές, σε κοινωνικές και θρησκευτικές περιστάσεις, παρ'όλ'αυτά, ο αριθμός των ενεργών επαγγελματιών μειώνεται. Στη δική μας μελέτη περίπτωσης θα συμπεριλάβουμε ένα σχετικά καινούριο και σύγχρονο αναπτυσσόμενο είδος μουσικής : το ''ανθρώπινο beat box” όπου ο τραγουδιστής μιμείται ήχους από κρουστά όργανα και τύμπανα. Για όλα τα προαναφερθέντα είδη μουσικής, προς το παρόν, δεν υπάρχει βιβλιογραφία, ή αν υπάρχει είναι περιορισμένη, ενώ υπάρχει η γνώση, οι πηγές και το παιδαγωγικό υλικό. Η αποκάλυψη κρυμμένων θησαυρών για τα παραπάνω είδη μουσικής συμβάλλει σε βελτιωμένες τεχνικές για τη διδασκαλία τραγουδιού και θα κάνει αυτά τα σπάνια είδη μουσικής προσβάσιμα σε ένα ευρύτερο κοινό.

 

1. Η βυζαντινή μουσική είναι η μουσική της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που απαρτίζεται σε ελληνικά κείμενα ως εθιμοτυπική, εορταστική , ή εκκλησιαστική μουσική. Η έρευνα έχει αποδείξει ότι η βυζαντινή μουσική έχει τις ρίζες της στην αρχαία ελληνική μουσική και παρόλο που δεν έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως απειλούμενη ΑΠΚ , υπάρχει ο κίνδυνος ότι ορισμένες μορφές των Βυζαντινών 'Υμνων θα μπορούσαν να χαθούν σε περίπτωη που δεν παρθεί κάποια προληπτική δράση.

Εικόνα 1: Η Βυζαντινή μουσική είναι εθιμοτυπική, εορταστική, ή εκκλησιαστική μουσική.

 


2. Το cantu in paghjella" είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι της Κορσικής, το οποίο έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως ένα από τους ΑΠΚ θησαυρούς που έχουν ανάγκη από άμεση προστασία. Η Paghjella κάνει ουσιαστική χρήση της ηχώ και τραγουδιέται σε διάφορες γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων της Κορσικής , της Σαρδηνίας , των Λατινικών και των Ελληνικών . Και οι δύο η κοσμική και λειτουργική προφορική παράδοση , η paghjella εκτελείται σε εορταστικές , κοινωνικές και θρησκευτικές περιστάσεις. Ο αρχικός τρόπος μετάδοσης είναι προφορικός, αλλά και σε μεγάλο βαθμό μέσω της παρατήρησης και της ακρόασης, της μίμησης και της αφοσίωσης, αρχίζοντας πρώτα ως τμήμα των καθημερινών λειτουργικών γραφείων των νέων αγοριών και αργότερα στην ενήλικη ζωή μέσω της χορωδίας της τοπικής εκκλησίας. Παρά τις προσπάθειες των επαγγελματιών για την αναζωογόνηση του ρεπερτορίου, η paghjella έχει σταδιακά μειωθεί ζωτικά, αυτό οφείλεται σε μια απότομη πτώση της μετάδοσης μεταξύ των γενεών που προκαλείται από τη μετανάστευση της νέας γενιάς και την συνακόλουθη υποβάθμιση του ρεπορτορίου της. Αν δεν ληφθούν μέτρα ,η paghjella θα πάψει να υπάρχει στην σημερινή της μορφή ,και θα επιβιώσει μόνο ως τουριστικό προϊόν απαλλαγμένο των κοινοτικών συνδέσεων που του δίνουν πραγματικό νόημα.

Εικόνα 2: Παραδοσιακό Κορσικό τραγούδι "Cantu in paghjella" το οποίο έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως ένα από τους ΑΠΚ θησαυρούς που έχουν ανάγκη από άμεση προστασία. Κάντε κλικ εδώ για να παρακολουθήσετε βίντεο στο youtube.

 


3. Μια παρόμοια περίπτωση είναι το "canto a tenore" στη Σαρδηνία , το οποίο έχει εγγεγραφεί από την UNESCO το 2008 στην αντιπροσωπευτική λίστα της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Η τέχνη του τραγουδιού "canto a tenore” είναι ενσωματωμένη στην καθημερινή ζωή των τοπικών κοινοτήτων. Ωστόσο , η "canto a tenore" είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές , όπως είναι η μείωση της ποιμενικής κουλτούρας και η αύξηση του τουρισμού στη Σαρδηνία. Οι παραστάσεις επί σκηνής για τους τουρίστες τείνουν να επηρεάζουν την ποικιλομορφία του ρεπερτορίου και του οικείου τρόπου που αυτή η μουσική εκτελέσθηκε στο αρχικό της πλαίσιο.

Εικόνα 3: "Canto a tenore" στη Σαρδηνία χαρακτηρίστηκε ως Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας από την UNESCO. Κάντε κλικ εδώ για να παρακολουθήσετε βίντεο στο youtube.

 


4. Η μελέτη μας θα περιλαμβάνει επίσης ένα νέο επεκτάσιμο σύγχρονο στυλ τραγουδιού : το "ανθρώπινο beat box", όπου ο τραγουδιστής μιμείται κρουστά όργανα και ήχους τυμπάνων. Το beat boxing είναι μια μορφή φωνητικών κρουστών που κυρίως αφορά την τέχνη παραγωγής του ήχου του τυμπάνου, τον ρυθμό και τους μουσικούς ήχους που παράγονται από τον άνθρωπο με το στόμα , τα χείλη , τη γλώσσα και τη φωνή. Επίσης μπορεί να περιλαμβάνει το τραγούδι, τη φωνητική μίμηση του τυμπάνου, και την προσομοίωση των πνευστών οργάνων, τις χορδές και άλλα μουσικά όργανα. Το beat boxing σήμερα συνδέεται με την κουλτούρα του hip - hop , που είναι ένα από τα « στοιχεία », αν και αυτό δεν περιορίζεται μόνο στην hip-hop μουσική. Ο όρος "beat boxing" μερικές φορές χρησιμοποιείται για να δηλώσει φωνητικά κρουστά γενικότερα (βλ. φωνητικά κρουστά για λεπτομέρειες).

 


Ο στόχος αυτής της μελέτης περίπτωσης είναι τετραπλός :

  • Αύξηση και εμπλουτισμός των πόρων διαφορετικών στυλ τραγουδιών για διάφορα ΑΠΚ .

  • Ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών για πολύμορφες φωνές και ανάλυση χειρονομίας που βασίζονται στην κατάσταση των αισθητήρων και των τεχνικών συγχώνευσης δεδομένων . Η ανάπτυξη μίας ελαφριάς κινητής υπέρ – κάσκας θα είναι ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα του σχεδίου .

  • Παράγουν γνώση σχετικά με τα ερευνόμενα στυλ τραγουδιού και τις ικανότητες των ανθρώπινων συσκευών φωνής.

  • Ανάπτυξη νέων μεθόδων και διεπαφών για να διδάξουν και να μάθουν επιλεγμένες τεχνικές τραγούδιων.