Σενάρια εφαρμογών

Στα πλαίσια του προγράμματος i- Treasures, η χρηστικότητα της πλατφόρμας θα αποδεικνύεται σε τέσσερις διαφορετικές μελέτες περίπτωσης: α) Παραδοσιακά τραγούδια, β) Παραδοσιακός Χορός, γ) Αγγειοπλαστική τέχνη και δ) Σύγχρονη Μουσική Σύνθεση. Για την εξαγωγή ενός νέου συνόλου στοιχείων ΑΠΚ και τη δημιουργία νέας γνώσης, θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία πολυαισθητήρων.

Σενάριο Εφαρμογής 1: Παραδοσιακό Τραγούδι

Το σενάριο εφαρμογής για το παραδοσιακό τραγούδι θα έρθει αντιμέτωπη με έναν αριθμό παραδοσιακών Ευρωπαικών τεχνικών τραγουδιού της UNESCO απογραφή άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που έχουν ανάγκη από άμεση προστασία. Επιλεγμένα τραγούδια είναι το ”cantu in paghjella” της Κορσικής (Γαλλία), το “canto a tenore” πνευματικό ποιμενικό τραγούδι από την Σαρδηνία (Ιταλία), και οι Βυζαντινοί ύμνοι από το όρος 'Αθως (Ελλάδα). Αυτά τα τραγούδια τείνουν να εκτελούνται σε γιορτές, σε κοινωνικές και θρησκευτικές περιστάσεις, παρ'όλ'αυτά, ο αριθμός των ενεργών επαγγελματιών μειώνεται. Στη δική μας μελέτη περίπτωσης θα συμπεριλάβουμε ένα σχετικά καινούριο και σύγχρονο αναπτυσσόμενο είδος μουσικής : το “ανθρώπινο beat box”, όπου ο τραγουδιστής μιμείται ήχους από κρουστά όργανα και τύμπανα.


 

Σενάριο Εφαρμογής 2: Παραδοσιακός Χορός

Το σενάριο εφαρμογής  για τον χορό εστιάζει σε δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης: τον σύγχρονο χορό και τον παραδοσιακό χορό. Ο χορός είναι μία άυλη τέχνη, καθώς δημιουργείται από την κίνηση του σώματος του εκτελεστή. Ο χορός μεταφέρει διαφορετικά μηνύματα ανάλογα με το είδος, και επικεντρώνεται στην αισθητική ή στην καλλιτεχνική άποψη (σύγχρονος χορός, μπαλέτο), στην κουλτούρα και τις κοινωνικές πτυχές (λαϊκός χορός, παραδοσιακός χορός), στην αφήγηση μιας ιστορίας (συμβολικοί χοροί), πνευματικές έννοιες (στροβίλισμα δερβίσηδων) , κτλ.


 

Σενάριο Εφαρμογής  3: Παραδοσιακή Χειροτεχνία

Η μελέτη περίπτωσης της παραδοσιακής χειροτεχνίας στοχεύει στην ανάλυση, τη μοντελοποίηση, την αναγνώριση και την σημασιολογική ανάλυση των χειρονομιών αλληλεπιδράσεων μεταξύ του τεχνίτη και του υλικού του. Στο προτεινόμενο πλαίσιο, αλληλεπίδραση των χειροτεχνιών σημαίνει έλεγχος της χειροτεχνίας του υλικού. Προκειμένου να αναπτυχθεί μια υβριδική μεθοδολογία αναγνώρισης, θα χρησιμοποιούνται οι κάμερες βάθους για την ανίχνευση των παγκόσμιων χειρονομιών και στάσεων, οπτικές κάμερες για την αναγνώριση χειρονομιών με δάχτυλο και με ενσωματωμένους αισθητήρες για τη μέτρηση των παραμέτρων των χειρονομιών.

 


 

Σενάριο Εφαρμογής 4: Σύγχρονη Μουσική Σύνθεση

Η μελέτη περίπτωσης της σύγχρονης μουσικής σύνθεσης στοχεύει στην ανάπτυξη ενός νέου άυλου Μουσικού οργάνου. Αυτό το ψηφιακό μουσικό όργανο θα είναι μία νέα πολύμορφη διεπαφή ανθρώπου – μηχανής για τη σύνθεση μουσικής που θα εκτελούνται οι φυσικές χειρονομίες σε ένα πραγματικό περιβάλλον, θα χαρτογραφηθούν στα τμήματα μουσικής/φωνής λαμβάνοντας υπόψι την συναισθηματική θέση του εκτελεστή.