Το πρόγραμμα i-Treasures

 

i-Treasures (Άυλοι Θησαυροί-Καταγραφή της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και εκμάθηση της Σπάνιας Τεχνογνωσίας των Εναπομείναντων Ανθρώπινων Θησαυρών FP7-ICT-2011-9-600676-i-Treasures) είναι ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα (ΟΠ) του 7ου Προγράμματος - Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 'ΤΠΕ για την Πρόσβαση σε Πολιτιστικούς Πόρους'. Το έργο ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου 2013 και θα διαρκέσει 48 μήνες.

Η πολιτιστική έκφραση δεν περιορίζεται στην αρχιτεκτονική, τα μνημεία ή τις συλλογές εκθεμάτων. Περιλαμβάνει επίσης ευαίσθητες άυλες ζωντανές εκφράσεις, οι οποίες εμπλέκουν γνώση και δεξιότητες, όπως η μουσική, ο χορός, το τραγούδι, το θέατρο,οι ανθρώπινες ικανότητες και η δεξιοτεχνία. Αυτές οι εκφάνσεις της ανθρώπινης ευφυΐας και δημιουργικότητας αποτελούν την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά (ΑΠΚ) μας. Η ΑΠΚ είναι ταυτόχρονα παραδοσιακή, σύγχρονη και ζωντανή, γιατί δεν αναφέρεται μόνο στη γνώση που έχει κληρονομηθεί, αλλά και στην ανανέωση των σύγχρονων πολιτιστικών εκφράσεων. Αναφέρεται στο παρελθόν, στο παρόν και σίγουρα στο μέλλον και αποτελεί κινητήρια δύναμη της πολιτιστικής ποικιλομορφίας της ανθρωπότητας.

Ο κύριος στόχος του i-Treasures είναι να αναπτύξει μια ανοικτή και επεκτάσιμη πλατφόρμα για την παροχή πρόσβασης σε πόρους της ΑΠΚ, να επιτρέπει την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ ερευνητών και να συμβάλλει στη μετάδοση της σπάνιας τεχνογνωσίας από τους «Εν ζωή Ανθρώπους Θησαυρούς» στους νεότερους. Για τον σκοπό αυτό, το έργο αποσκοπεί στο να προχωρήσει ένα βήμα πέρα από την απλή ψηφιοποίηση του πολιτιστικού περιεχομένου. Η κύρια συμβολή του είναι η δημιουργία νέας γνώσης, προτείνοντας καινοτόμες μεθοδολογίες και νέα τεχνολογικά πρότυπα για την ανάλυση και την μοντελοποίηση της ΑΠΚ. Ένας από τους κύριους στόχους της πρότασης είναι η ανάπτυξη μίας κατάλληλης μεθοδολογίας που βασίζεται σε τεχνολογία πολλαπλών αισθητήρων για τη δημιουργία πληροφοριών (άυλοι θησαυροί) , η οποία δεν έχει αναλυθεί ή μελετηθεί στο παρελθόν.

Στα πλαίσια του προγράμματος i- Treasures, η χρηστικότητα της πλατφόρμας θα αποδειχθεί σε τέσσερις διαφορετικές μελέτες περιπτώσεων: α) Παραδοσιακό Τραγούδι, β) Παραδοσιακός Χορός, γ) Παραδοσιακή Χειροτεχνία και δ) Σύγχρονη Μουσική Σύνθεση.